Orbdent logotype

Førstevalget for pasienter og personell. Bli med!

Forandre verden med oss!

Arbeidsplass og kultur

Våre verdier

Orbdent - where you come first

  • Livskvalitet

    God helse er en forutsetning for en høy livskvalitet. Da er det viktig å forebygge sykdommer og sette inn sykdomsbehandling i et tidlig stadium. For å hjelpe våre pasienter på den beste måten, er det en forutsetning at også våre medarbeidere og vårt personale opplever en høy grad av livskvalitet. Derfor legger vi stor vekt på individuell utvikling, arbeid-livsbalanse og sunt arbeidsmiljø.

  • Bærekraftig utvikling

    Jordens ressurser er knappe, og i mange år har vi hatt en overdreven konsumpsjon. For å skape en bedre fremtid for oss selv og kommende generasjoner, må vi, våre virksomheter og samfunnet ta ansvar og tenke og handle grønt. Vårt mål er fullt digitale klinikker som minimerer bruken og behovet for papir, energi og forbruksmateriell.

  • Mangfold

    Både forskning og erfaring viser at mangfold øker kreativiteten, produktiviteten, effektiviteten og forbedrer gruppedynamikken. Som organisasjon ønsker vi å være en modell for integrasjon og samarbeid mellom mennesker med ulike kulturer, bakgrunn, kjønn, alder og erfaringer, for å nevne noen faktorer. Sammen gjør vi forskjell!